Değerli Arkadaşlar,

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentilerinizle” ilgili bir envanter geliştirmiştir.

Aşağıdaki beklenti ifadeleri size, tam uygun “Tam Bana Uygun”, biraz uygunsa “Bana Biraz Uygun”, hiç uygun değilse “Bana Uygun Değil ” seçeneklerinden, sadece birini işaretleyiniz.

Yardımlarınız için hepinize teşekkür ederim….                     

İFADELER

Tam

BANA UYGUN

Bana

BİRAZ UYGUN

Bana

UYGUN DEĞİL

1.

İnsanlarla etkili diyalog kurmamda yardımcı olmalı

 

 

 

2.

Sosyal ortama uyumumda yardımcı olmalı

 

 

 

3.

Geleceğe ilişkin kaygılarımı azaltmamda yardımcı olmalı

 

 

 

4.

Kendimi gerçekleştirmeme yardımcı olmalı

 

 

 

5.

Çevreyi sağlıklı bir şekilde değerlendirmeme yardımcı olmalı

 

 

 

6.

Kendime olan güven duygumu arttırmama yardımcı olmalı

 

 

 

7.

Kendim hakkında iş gücü oluşturmama yardımcı olmalı

 

 

 

8.

Okula uyumumda yardımcı olmalı

 

 

 

9.

Verimli çalışma konusunda yardımcı olmalı

 

 

 

10.

Sorunlarımı kendi başıma çözmemde yardımcı olmalı

 

 

 

11.

İnsanları değişik yönleriyle tanımama yardımcı olmalı

 

 

 

12.

Ailevi sorunlarımda bana yardımcı olmalı

 

 

 

13.

Psikolojik sorunlarımın çözümünde yardımcı olmalı

 

 

 

14.

İnsanları olduğu gibi kabul etmemde yardımcı olmalı

 

 

 

15.

Kendimi aşmama yardımcı olmalı

 

 

 

16.

Gelecekteki meslek hayatımla ilgili bilgi vermeli

 

 

 

17.

Verilen psikolojik hizmetler objektif (tarafsız) olmalı

 

 

 

18.

Gerçekçi kararlar almam konusunda yol gösterici olmalı

 

 

 

19.

Ps. yardım hizmetleri uzman kişiler tarafından verilmeli

 

 

 

20.

Gizil güçlerimi ortaya çıkarmamda yardımcı olmalı

 

 

 

21.

Verilen Ps. hizmetler güvenilir olmalı

 

 

 

22.

Kredi, burs… gibi konularda yardımcı olmalı

 

 

 

23.

Benim hakkımdaki bilgiler gizli tutulmalı

 

 

 

24.

Okul ve çevresi hakkında bilgi verilmeli

 

 

 

25.

İnsana değer verilip, her insanın sorunları olacağı kabullenilmeli

 

 

 

26.

Arkadaşlık ilişkilerinin daha iyi olmasında yardımcı olmalı

 

 

 

27.

Zorluklarla mücadele konusunda yardımcı olmalı

 

 

 

28.

Eğitim sürecinde, karşılaştığım sorunlarda yardımcı olmalı