MEZUN VE 12. SINIFLAR İÇİN İŞTE FIRSATLARIMIZ;

 1. Yaz kampı mevcuttur. (Tarihleri veliye belirtilecek. )
 2. Okul sezonuyla dersler başlar. Mezunlar hafta içi 4 gün 12. Sınıflar ise hafta sonu 2 gün ve hafta içi 2 gün eğitim alır. ( Ders saatleri belirtilebilir. )
 3. Tarihi belli olmamakla beraber çapraz ders programı uygulanır.
 4. Sınıf mevcudu 15-18 arası değişir.
 5. Derslerde kavrayamadıkları konuları pekiştirmek veya çözemedikleri soruları çözdürmek için birebir veya grup etüdü alma hakları vardır. ( Sınırsız etütten veya zorunlu etütten bahsedilmeyecek. )
 6. Etütler çoğunlukla dersin hocasından verilir ancak hocanın müsait olmadığı zamanlarda diğer hocalardan yazılabilir.
 7. Sınıf koçları aylık periyotlar halinde veli bilgilendirme araması yapar. Aramanın içeriği öğrencinin devam devamsızlık durumu, deneme sonuçları, ödev yapıp yapmama, ders içi katılım vb. konulardan oluşur.
 8. Sınıf koçu öğrencinin deneme sonuçlarında eksik olduğu veya düşüş yaşadığı ders ve dersin konusuyla ilgili öğrenciden bağımsız etüt yazma yetkisi vardır.
 9. Yazılan etütlere, derslere gerekli katılımı göstermeyen ve ödev sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye sınıf koçu belli sürelerde etüt cezası verir. ( Etüt almama. )
 10. Sömestr tatilin yarısı yoğun tekrar kampıyla geçer. Bu sürede öğrencilerin hatırlamakta zorlandığı konular hatırlatılır ve pekiştirmeye yönelik soru çözümleri yapılır. ( Kampın ilk veya ikinci hafta yapılacağına kurum karar verir)
 11. Okul sezonunun ikinci dönemiyle ikinci dönem dersleri başlar sınava kadar devam eder.
 12. İkinci dönem kurumun derece girecek öğrencileri için özel programlı derece grubu oluşturulur. ( İçeriği danışman tarafından veliye anlatılır. )
 13. Sınava 1 ay kala iki haftalık ikinci dönem tekrar kampı yapılır. Yine bu kampta konu pekiştirme ve soru çözümleri uygulanır. Kamp bittikten sonra seri denemeler ve denemelerin çözümleri yapılır.
 14. Bahsedilen eğitim saatleri dışında öğrenci kurumun çalışma salonundan dilediği süre faydalanabilir. Ancak eğitim saatleri ve etüt programı dışında kurumda boşa zaman geçirmesine izin verilmez. ( Kurumu kafeterya olarak kullanamaz. )
 15. Bütün bu eğitimin yanında öğrenciye kullanacağı kaynak kitapları verilir.